کاربر حرفه ای تلگرام شوید

کاربر حرفه ای تلگرام شوید
اگر می خواهید در پیام رسان محبوب تلگرام به یک کاربر حرفه ای تبدیل شوید و همه را حیرت زده کنید همراه ما باشید.
به گزارش تحلیل ایران ، اپلیکیشن محبوب پیام رسان تلگرام علاوه بر امکاناتی که همه ی ما از آن باخبر هستیم دارای نکات و ترفندهای حالب و کاربردی است که احتمالا هیچ کاربری از آن خبر ندارد.
عکس برداری و فیلم برداری سریع (فقط در iOS)
 اگر قصد داشته باشید همان لحظه عکس یا فیلمی بگیرید و آن را از طریق تلگرام ارسال کنید، بایستی ابتدا در صفحه ی چت، آیکن سنجاق را لمس کرده و سپس آیکن دوربین را …

کاربر حرفه ای تلگرام شوید

اگر می خواهید در پیام رسان محبوب تلگرام به یک کاربر حرفه ای تبدیل شوید و همه را حیرت زده کنید همراه ما باشید.
به گزارش تحلیل ایران ، اپلیکیشن محبوب پیام رسان تلگرام علاوه بر امکاناتی که همه ی ما از آن باخبر هستیم دارای نکات و ترفندهای حالب و کاربردی است که احتمالا هیچ کاربری از آن خبر ندارد.
عکس برداری و فیلم برداری سریع (فقط در iOS)
 اگر قصد داشته باشید همان لحظه عکس یا فیلمی بگیرید و آن را از طریق تلگرام ارسال کنید، بایستی ابتدا در صفحه ی چت، آیکن سنجاق را لمس کرده و سپس آیکن دوربین را …
کاربر حرفه ای تلگرام شوید

موزیک سرا