چگونه ۱۴ نرم افزار پیام رسان را یکجا مدیریت کنیم؟ ( واتس اپ، فیس بوک، تلگرام و .. )

چگونه ۱۴ نرم افزار پیام رسان را یکجا مدیریت کنیم؟ ( واتس اپ، فیس بوک، تلگرام و .. )
همانطور که می دانید امروزه یکی از اجزای جدا نشدنی موبایل ها نرم افزارهای پیام رسان است و جالب هم اینجاست که گاهی کاربران به یک یا دو نرم افزار اکتفا نمی کنند و می خواهند در همه کانال ها، راهی ارتباطی داشته باشند تا بتوانند با عزیزانشان در تماس باشند. اما دنیای مدرن در زمینه ی پیام رسان ها یک مشکل دارد و آن این است که اپلیکیشن های زیادی در این زمینه وجود دارند و نمی توان تنها به یکی از آن ها اکتفا کرد. به عبارت دیگر، شرایط کنونی مانند اواخر دهه ی ۹۰ میلادی، قبل از دوره ای است که برنامه هایی مثل …

چگونه ۱۴ نرم افزار پیام رسان را یکجا مدیریت کنیم؟ ( واتس اپ، فیس بوک، تلگرام و .. )

همانطور که می دانید امروزه یکی از اجزای جدا نشدنی موبایل ها نرم افزارهای پیام رسان است و جالب هم اینجاست که گاهی کاربران به یک یا دو نرم افزار اکتفا نمی کنند و می خواهند در همه کانال ها، راهی ارتباطی داشته باشند تا بتوانند با عزیزانشان در تماس باشند. اما دنیای مدرن در زمینه ی پیام رسان ها یک مشکل دارد و آن این است که اپلیکیشن های زیادی در این زمینه وجود دارند و نمی توان تنها به یکی از آن ها اکتفا کرد. به عبارت دیگر، شرایط کنونی مانند اواخر دهه ی ۹۰ میلادی، قبل از دوره ای است که برنامه هایی مثل …
چگونه ۱۴ نرم افزار پیام رسان را یکجا مدیریت کنیم؟ ( واتس اپ، فیس بوک، تلگرام و .. )

موزیک جوان