چگونه در ویندوز، مک، اندروید و iOS فایل GIF بسازیم؟

چگونه در ویندوز، مک، اندروید و iOS فایل GIF بسازیم؟
مدت ها بود که خبری از فایل های متحرک و کم حجم gif نبود تا اینکه با تغییر برخی از استانداردها در طراحی وب، فایل های فلش جای خود را به این فایل ها دادند. البته استفاده از فایل های گیف به استفاده در قالب وب سایت ها ختم نمی شود. اگر از کاربران تلگرام باشید، خوب می دانید که این روزها بیش از تصاویر ثابت، گیف ها محبوب شده اند. حتی این سرویس از بخش گیف به عنوان یک بخش مجزا پشتیبانی می کنند. برخی اوقات برای اینکه بتوانیم یک فایل فیلم را در حجم کمتر، داشته باشیم، می توانیم آن را تبدیل به فیلم کنیم. هر چند …

چگونه در ویندوز، مک، اندروید و iOS فایل GIF بسازیم؟

مدت ها بود که خبری از فایل های متحرک و کم حجم gif نبود تا اینکه با تغییر برخی از استانداردها در طراحی وب، فایل های فلش جای خود را به این فایل ها دادند. البته استفاده از فایل های گیف به استفاده در قالب وب سایت ها ختم نمی شود. اگر از کاربران تلگرام باشید، خوب می دانید که این روزها بیش از تصاویر ثابت، گیف ها محبوب شده اند. حتی این سرویس از بخش گیف به عنوان یک بخش مجزا پشتیبانی می کنند. برخی اوقات برای اینکه بتوانیم یک فایل فیلم را در حجم کمتر، داشته باشیم، می توانیم آن را تبدیل به فیلم کنیم. هر چند …
چگونه در ویندوز، مک، اندروید و iOS فایل GIF بسازیم؟

تکنولوژی جدید