چوپانی که از طریق تگرام قصد اخاذی داشت دستگیر شد

چوپانی که از طریق تگرام قصد اخاذی داشت دستگیر شد
رئیس پلیس فتا خراسان شمالی از شناسایی و دستگیری چوپانی که قصد اخاذی از خانمی در شبکه اجتماعی تلگرام را داشت، خبر داد.

چوپانی که از طریق تگرام قصد اخاذی داشت دستگیر شد

رئیس پلیس فتا خراسان شمالی از شناسایی و دستگیری چوپانی که قصد اخاذی از خانمی در شبکه اجتماعی تلگرام را داشت، خبر داد.
چوپانی که از طریق تگرام قصد اخاذی داشت دستگیر شد

مجله اتومبیل