چهل ساعت با خضر

چهل ساعت با خضر
نشست معرفی و بررسی کتاب «چهل ساعت با خضر» برگزار می شود.
به گزارش باشگاه اندیشه، نشر ثالث نشستی را به معرفی و بررسی کتاب «چهل ساعت با خضر» اثر سزایی کاراکوچ اختصاص می دهد.
در این نشست، توران قوچ، ناصر فیض، فواد نظیری و عطا ابراهیمی (مترجم اثر) سخنرانی خواهند کرد.
زمان: 1 مهر 1395، ساعت 18
مکان: تهران، خیابان کریم خان زند، پلاک 150، نشر ثالث
با انتخاب لینک کانال تلگرام در قسمت «صفحه اینترنتی مرتبط» به ما ملحق شوید.

چهل ساعت با خضر

نشست معرفی و بررسی کتاب «چهل ساعت با خضر» برگزار می شود.
به گزارش باشگاه اندیشه، نشر ثالث نشستی را به معرفی و بررسی کتاب «چهل ساعت با خضر» اثر سزایی کاراکوچ اختصاص می دهد.
در این نشست، توران قوچ، ناصر فیض، فواد نظیری و عطا ابراهیمی (مترجم اثر) سخنرانی خواهند کرد.
زمان: 1 مهر 1395، ساعت 18
مکان: تهران، خیابان کریم خان زند، پلاک 150، نشر ثالث
با انتخاب لینک کانال تلگرام در قسمت «صفحه اینترنتی مرتبط» به ما ملحق شوید.
چهل ساعت با خضر

خبرگزاری اصفهان