چهار سطح برخورد با فیشهای نجومی

چهار سطح برخورد با فیشهای نجومی
به گزارش جوان آنلاین، دکتر عبدالله گنجی، مدیر مسئول روزنامه جوان در کانال تلگرام شخصی خود نوشت: دو روزی است خبر هایی از عزل و یا استعفا مدیران بانکها شنیده می شود .شروع خوبی است اما زمانی جامعه را اقناع می کند که:
1- عزل
2- محاکمه
3- بازگرداندن بیت المال
4-عدم حصر موضوع در بانکها و تعمیم به عرصه های دیگر از جمله نفت صورت بگیرد.
نباید هدف برخورد عبور از فضای موجود باشد بلکه باید حل ریشه ای موضوع دراین بستر فراهم شود. دولت از این بهانه و بستر نهایت استفاده را بکند و این اقدام انقلابی را در پروند خود …

چهار سطح برخورد با فیشهای نجومی

به گزارش جوان آنلاین، دکتر عبدالله گنجی، مدیر مسئول روزنامه جوان در کانال تلگرام شخصی خود نوشت: دو روزی است خبر هایی از عزل و یا استعفا مدیران بانکها شنیده می شود .شروع خوبی است اما زمانی جامعه را اقناع می کند که:
1- عزل
2- محاکمه
3- بازگرداندن بیت المال
4-عدم حصر موضوع در بانکها و تعمیم به عرصه های دیگر از جمله نفت صورت بگیرد.
نباید هدف برخورد عبور از فضای موجود باشد بلکه باید حل ریشه ای موضوع دراین بستر فراهم شود. دولت از این بهانه و بستر نهایت استفاده را بکند و این اقدام انقلابی را در پروند خود …
چهار سطح برخورد با فیشهای نجومی

خرید vpn قوی برای موبایل

ورزشی