چند نکته درباره یک پاستیل

چند نکته درباره یک پاستیل
حتما شما هم این پیام را در تلگرام دیده اید؛ خوردن پاستیل به دلیل داشتن زایلیتول (نوعی ماده جایگزین قند) در پیشگیری از پوسیدگی دندان موثر است. زایلیتول یا گزیلتول در واقع قند الکلی حاصل از گزیلوز است که در برخی مواد غذایی به عنوان شیرین کننده مصرف می شود. این قند سبب افزایش ترشح بزاق می شود و با قلیایی کردن pH بزاق جلوی حل شدن مینای دندان و پوسیدگی را می گیرد .
به گزارش فودکلینیک و به نقل از هفته نامه سلامت،در اکثر آدامس ها و پاستیل ها از قند مصنوعی زایلیتول استفاده می شود اما در مورد این سوال که …

چند نکته درباره یک پاستیل

حتما شما هم این پیام را در تلگرام دیده اید؛ خوردن پاستیل به دلیل داشتن زایلیتول (نوعی ماده جایگزین قند) در پیشگیری از پوسیدگی دندان موثر است. زایلیتول یا گزیلتول در واقع قند الکلی حاصل از گزیلوز است که در برخی مواد غذایی به عنوان شیرین کننده مصرف می شود. این قند سبب افزایش ترشح بزاق می شود و با قلیایی کردن pH بزاق جلوی حل شدن مینای دندان و پوسیدگی را می گیرد .
به گزارش فودکلینیک و به نقل از هفته نامه سلامت،در اکثر آدامس ها و پاستیل ها از قند مصنوعی زایلیتول استفاده می شود اما در مورد این سوال که …
چند نکته درباره یک پاستیل

آپدیت نود32 ورژن 8

نفت آموزش پرورش دولتی