چرا نمایش تعداد اعضای کانال های تلگرام به مشکل برخورد؟

چرا نمایش تعداد اعضای کانال های تلگرام به مشکل برخورد؟
به گزارش خبرنگار  اخبار داغ گروه فضای مجازی باشگاه خبرنگاران جوان ؛ از ساعاتی پیش اعضای کانال ها و سوپرگروه ها برای کاربران و مدیران دیده نمی شود. به نظر می رسد تلگرام در حال رسیدگی به موضوع کاربران غیرواقعی است.
تلگرام امروز تعدادی از کانالهایی که اعضایشان غیرواقعی بود نیز مسدود کرده است.
به نظر می رسد مدیران ارشد این پیام رسان برای سرو سامان دادن به کانال ها و گروه های خود این کار را انجام داده تا تعداد کاربران واقعی استفاده کننده از این نرم افزار مشخص شود.

در حال حاضر با گذشت چند ساعت …

چرا نمایش تعداد اعضای کانال های تلگرام به مشکل برخورد؟

به گزارش خبرنگار  اخبار داغ گروه فضای مجازی باشگاه خبرنگاران جوان ؛ از ساعاتی پیش اعضای کانال ها و سوپرگروه ها برای کاربران و مدیران دیده نمی شود. به نظر می رسد تلگرام در حال رسیدگی به موضوع کاربران غیرواقعی است.
تلگرام امروز تعدادی از کانالهایی که اعضایشان غیرواقعی بود نیز مسدود کرده است.
به نظر می رسد مدیران ارشد این پیام رسان برای سرو سامان دادن به کانال ها و گروه های خود این کار را انجام داده تا تعداد کاربران واقعی استفاده کننده از این نرم افزار مشخص شود.

در حال حاضر با گذشت چند ساعت …
چرا نمایش تعداد اعضای کانال های تلگرام به مشکل برخورد؟

فروش بک لینک