پیشنهاد دوستی هکر نوجوان به زن 34 ساله

پیشنهاد دوستی هکر نوجوان به زن 34 ساله
به گزارش جام جم، هفته گذشته زنی 34 ساله با مراجعه به دادسرای رشت با طرح شکایتی گفت: فردی ناشناس پروفایل مرا در تلگرام هک کرده است. او از این طریق توانسته عکس های خصوص مرا به دست بیاورد. هکر تهدید کرده است اگر با او دوست نشوم، عکس هایم را در شبکه های مختلف پخش می کند. ابتدا این تهدید را جدی نگرفتم، اما او به تهدیدهایش ادامه داد و عکس هایی را که به دست آورده بود، برایم فرستاد. پس از این شکایت، در این رابطه پرونده ای تشکیل شد و برای رسیدگی در اختیار ماموران پلیس فتای استان گیلان قرار گرفت. ماموران با …

پیشنهاد دوستی هکر نوجوان به زن 34 ساله

به گزارش جام جم، هفته گذشته زنی 34 ساله با مراجعه به دادسرای رشت با طرح شکایتی گفت: فردی ناشناس پروفایل مرا در تلگرام هک کرده است. او از این طریق توانسته عکس های خصوص مرا به دست بیاورد. هکر تهدید کرده است اگر با او دوست نشوم، عکس هایم را در شبکه های مختلف پخش می کند. ابتدا این تهدید را جدی نگرفتم، اما او به تهدیدهایش ادامه داد و عکس هایی را که به دست آورده بود، برایم فرستاد. پس از این شکایت، در این رابطه پرونده ای تشکیل شد و برای رسیدگی در اختیار ماموران پلیس فتای استان گیلان قرار گرفت. ماموران با …
پیشنهاد دوستی هکر نوجوان به زن 34 ساله

خرید بک لینک

آهنگ جدید