پیشنهاد تدوین قانون «بیمه خدمات پایانی»!

پیشنهاد تدوین قانون «بیمه خدمات پایانی»!
اخیراً در کانال تلگرام، سامانه خبرهای فوری و مهم که مرتباً به طور رسمی منتشر می شود، خبری به این مضمون آمده بود: پیشنهاد عجیب جدید «قبر در مقابل خانه».
عضو کمیسیون حقوقی شورای شهر تهران گفت متأسفانه طرح تعریض حرم شاه عبدالعظیم حسنی(ع) نیمه کاره مانده است و مردم به دلیل کمبود اعتبار اجرای این طرح، با مشکل مواجه هستند.
ـ قبر در حرم حضرت شاه عبدالعظیم یک تا دو میلیارد تومان به فروش می رسد و این در حالی است که قبور به صورت ۵ یا۶ طبقه حفر می شود!
ـ برخی از سکنه اطراف حرم پیشنهاد داده اند که جای خانه …

پیشنهاد تدوین قانون «بیمه خدمات پایانی»!

اخیراً در کانال تلگرام، سامانه خبرهای فوری و مهم که مرتباً به طور رسمی منتشر می شود، خبری به این مضمون آمده بود: پیشنهاد عجیب جدید «قبر در مقابل خانه».
عضو کمیسیون حقوقی شورای شهر تهران گفت متأسفانه طرح تعریض حرم شاه عبدالعظیم حسنی(ع) نیمه کاره مانده است و مردم به دلیل کمبود اعتبار اجرای این طرح، با مشکل مواجه هستند.
ـ قبر در حرم حضرت شاه عبدالعظیم یک تا دو میلیارد تومان به فروش می رسد و این در حالی است که قبور به صورت ۵ یا۶ طبقه حفر می شود!
ـ برخی از سکنه اطراف حرم پیشنهاد داده اند که جای خانه …
پیشنهاد تدوین قانون «بیمه خدمات پایانی»!

دانلود فیلم و سریال تلویزیونی