پویش مردمی من غدیری ام + تصاویر

پویش مردمی من غدیری ام + تصاویر
عقیق: پویش مردمی #من_غدیری_ام در راستای لبیک به دستور پیامبراکرم صلی الله علیه و آله که در روز غدیر تمامی مطلعین از پیام غدیر را موظف کردند تا روز قیامت پیام غدیر را به دیگران برسانند تشکیل شده است.
اقشار مختلف مردم علاوه بر استفاده از مطالب ناب و جذاب این پویش میتوانند از طریق فضای مجازی با استفاده از لوگو و هشتگ #من_غدیری_ام از این پویش حمایت کنند.
کانال تلگرام: @ man_ghadiriam
اینستاگرام:@ manghadiriam
سایت: manghadiriam.ir

پویش مردمی من غدیری ام + تصاویر

عقیق: پویش مردمی #من_غدیری_ام در راستای لبیک به دستور پیامبراکرم صلی الله علیه و آله که در روز غدیر تمامی مطلعین از پیام غدیر را موظف کردند تا روز قیامت پیام غدیر را به دیگران برسانند تشکیل شده است.
اقشار مختلف مردم علاوه بر استفاده از مطالب ناب و جذاب این پویش میتوانند از طریق فضای مجازی با استفاده از لوگو و هشتگ #من_غدیری_ام از این پویش حمایت کنند.
کانال تلگرام: @ man_ghadiriam
اینستاگرام:@ manghadiriam
سایت: manghadiriam.ir
پویش مردمی من غدیری ام + تصاویر

عرفان دینی