پسر پرحاشیه تلگرام از ایران خارج شد

پسر پرحاشیه تلگرام از ایران خارج شد
تدبیر24  : در پاییز سال گذشته، انتشار عکس های مختلفی از یک پسر جوان با دختران مختلفی در فضای مجازی، در نهایت به بازداشت او منجر شد. این پسر جوان که وحید نام داشت، مدتی در بازداشت بود و سپس با وثیقه آزاد شد.
او پیش از بازداشت با انتشار ویدئویی گفته بود از منتشر کننده های تصاویرش در فضای مجازی به پلیس فتا شکایت کرده است. جمله او که گفته بود: «پلیس فتا، پلیسی است که حواسش به همه چیز هست» معروف شد.
او اکنون با انتشار ویدئویی از خروج خود از کشور خبر داده است.
وحید گفته که ۱۰ روز پیش به ترکیه سفر کرده و …

پسر پرحاشیه تلگرام از ایران خارج شد

تدبیر24  : در پاییز سال گذشته، انتشار عکس های مختلفی از یک پسر جوان با دختران مختلفی در فضای مجازی، در نهایت به بازداشت او منجر شد. این پسر جوان که وحید نام داشت، مدتی در بازداشت بود و سپس با وثیقه آزاد شد.
او پیش از بازداشت با انتشار ویدئویی گفته بود از منتشر کننده های تصاویرش در فضای مجازی به پلیس فتا شکایت کرده است. جمله او که گفته بود: «پلیس فتا، پلیسی است که حواسش به همه چیز هست» معروف شد.
او اکنون با انتشار ویدئویی از خروج خود از کشور خبر داده است.
وحید گفته که ۱۰ روز پیش به ترکیه سفر کرده و …
پسر پرحاشیه تلگرام از ایران خارج شد

اس ام اس جدید