پای انیمیشن های ایرانی به تلگرام باز شد

پای انیمیشن های ایرانی به تلگرام باز شد
آرتنا: امین حق شناس کارگردان انیمیشن با ساخت ویدیوهای انیمیشن ۴۰ ثانیه ای و انتشار آنها در کانالی تلگرامی قصد دارد مردم را با دنیای حیوانات بیشتر آشنا کند.

پای انیمیشن های ایرانی به تلگرام باز شد

آرتنا: امین حق شناس کارگردان انیمیشن با ساخت ویدیوهای انیمیشن ۴۰ ثانیه ای و انتشار آنها در کانالی تلگرامی قصد دارد مردم را با دنیای حیوانات بیشتر آشنا کند.
پای انیمیشن های ایرانی به تلگرام باز شد

افق