پاسخ پزشکیان به بیمار شاکی در مطب!

پاسخ پزشکیان به بیمار شاکی در مطب!
رونوشت : کانال تلگرامی @tanzym نوشت:
پزشکیان: من جراح قلب هستم، نه کارشناسFATF
-لابد وقتی هم بیمارا شکایت کنن، میگه من نماینده هستم، نه جراح!

مطالب خود را برای درج در ستون “رونوشت” پایگاه خبری تحلیلی صراط از طریق بخش کامنت های همین مطلب و یا آی دی تلگرام @rooneveshtserat ارسال نمائید .

پاسخ پزشکیان به بیمار شاکی در مطب!

رونوشت : کانال تلگرامی @tanzym نوشت:
پزشکیان: من جراح قلب هستم، نه کارشناسFATF
-لابد وقتی هم بیمارا شکایت کنن، میگه من نماینده هستم، نه جراح!

مطالب خود را برای درج در ستون “رونوشت” پایگاه خبری تحلیلی صراط از طریق بخش کامنت های همین مطلب و یا آی دی تلگرام @rooneveshtserat ارسال نمائید .
پاسخ پزشکیان به بیمار شاکی در مطب!

اندروید