پاسخگوئی روزانه به بیش از ۱۰۰۰ سؤال در کانال تخصصی آموزش حفظ قرآن

پاسخگوئی روزانه به بیش از ۱۰۰۰ سؤال در کانال تخصصی آموزش حفظ قرآن
روزانه بیش از ۱۰۰۰ سؤال در گروه حافظان کانال تخصصی آموزش حفظ قرآن کریم طرح و به آنها پاسخ داده می شود.
بیش از 3 هزار نفر عضو کانال تخصصی آموزش حفظ قرآن کریم در شبکه تلگرام هستند که ضمن استفاده از مطالب آن
در خصوص اصول و روشهای حفظ قرآن کریم، می توانند سؤالات آموزشی خود را در گروه حافظان قرآن این کانال مطرح و پاسخ آن را دریافت کنند.
حجت الاسلام علی رضا نجفی مدیرکل آموزش برادران مؤسسه جامعةالقرآن الکریم و مسئول مرکز آموزشهای غیرحضوری این مؤسسه با اشاره به اینکه روزانه بیش از یک هزار سؤال در این گروه …

پاسخگوئی روزانه به بیش از ۱۰۰۰ سؤال در کانال تخصصی آموزش حفظ قرآن

روزانه بیش از ۱۰۰۰ سؤال در گروه حافظان کانال تخصصی آموزش حفظ قرآن کریم طرح و به آنها پاسخ داده می شود.
بیش از 3 هزار نفر عضو کانال تخصصی آموزش حفظ قرآن کریم در شبکه تلگرام هستند که ضمن استفاده از مطالب آن
در خصوص اصول و روشهای حفظ قرآن کریم، می توانند سؤالات آموزشی خود را در گروه حافظان قرآن این کانال مطرح و پاسخ آن را دریافت کنند.
حجت الاسلام علی رضا نجفی مدیرکل آموزش برادران مؤسسه جامعةالقرآن الکریم و مسئول مرکز آموزشهای غیرحضوری این مؤسسه با اشاره به اینکه روزانه بیش از یک هزار سؤال در این گروه …
پاسخگوئی روزانه به بیش از ۱۰۰۰ سؤال در کانال تخصصی آموزش حفظ قرآن

دانلود فیلم و سریال تلویزیونی