وقتی تلگرام خون به پا کرد

وقتی تلگرام خون به پا کرد
به گزارش گروه وبگردی باشگاه خبرنگاران جوان ، همه چیز از یک پست در گروه تلگرامی بچه محل ها آغاز شد. پستی که به مذاق بعضی از اعضای گروه خوش نیامد و باعث یک بحث و جدل چند ساعته شد، اما ماجرا به همین بحث و جدل در فضای مجازی ختم نشد و اختلافات به دنیای واقعی کشید و چند پسر نوجوان برای اینکه حرف هایشان را به کرسی بنشانند ماجرای خونینی را رقم زدند.
شروع ماجرا بر می گردد به بعدازظهر هشتم بهمن ماه امسال که حراست بیمارستانی در یکی از شهرهای استان خراسان جنوبی با مرکز فوریت های پلیسی 110 تماس گرفت و از بستری شد …

وقتی تلگرام خون به پا کرد

به گزارش گروه وبگردی باشگاه خبرنگاران جوان ، همه چیز از یک پست در گروه تلگرامی بچه محل ها آغاز شد. پستی که به مذاق بعضی از اعضای گروه خوش نیامد و باعث یک بحث و جدل چند ساعته شد، اما ماجرا به همین بحث و جدل در فضای مجازی ختم نشد و اختلافات به دنیای واقعی کشید و چند پسر نوجوان برای اینکه حرف هایشان را به کرسی بنشانند ماجرای خونینی را رقم زدند.
شروع ماجرا بر می گردد به بعدازظهر هشتم بهمن ماه امسال که حراست بیمارستانی در یکی از شهرهای استان خراسان جنوبی با مرکز فوریت های پلیسی 110 تماس گرفت و از بستری شد …
وقتی تلگرام خون به پا کرد

بک لینک رنک 8