وعده دولت برای صدروز آخر 4ساله دوم!

وعده دولت برای صدروز آخر 4ساله دوم!
رونوشت : کانال تلگرامی صرفا جهت خنده @journalist110 نوشت:
سایت اصلاح طلب جماران :
تلاش های دولت در چهار سال دوم به بار می نشیند.
.
.
.
حالا تو صدروزه اول چهارسال دوم؟
یا صدروزه آخر؟!
مطالب خود را برای درج در ستون “رونوشت” پایگاه خبری تحلیلی صراط از طریق بخش کامنت های همین مطلب و یا آی دی تلگرام @rooneveshtserat ارسال نمائید.

وعده دولت برای صدروز آخر 4ساله دوم!

رونوشت : کانال تلگرامی صرفا جهت خنده @journalist110 نوشت:
سایت اصلاح طلب جماران :
تلاش های دولت در چهار سال دوم به بار می نشیند.
.
.
.
حالا تو صدروزه اول چهارسال دوم؟
یا صدروزه آخر؟!
مطالب خود را برای درج در ستون “رونوشت” پایگاه خبری تحلیلی صراط از طریق بخش کامنت های همین مطلب و یا آی دی تلگرام @rooneveshtserat ارسال نمائید.
وعده دولت برای صدروز آخر 4ساله دوم!

bluray movie download