وضعیت آشفته آسفالت کوچه فشکالی + تصویر

وضعیت آشفته آسفالت کوچه فشکالی + تصویر
به گزارش پایگاه اطلاع رسانی لنگرخبر ، کوچه فشکالی یکی از گوچه های معروف لنگرود و البته یکی از کوچه های پرتراکم شهر است که در چند قدمی بازار ماهی فروشان و مرکز شهر لنگرود قرار دارد.
تصاویر زیر مربوط به کوچه فشکالی است که وضعیت آشفته آسفالت آن را نشان می دهد.
شهروند خبرنگار : م . سرپناه
تصاویر و فیلم های از وضعیت شهرستان لنگرود را با ذکر نام خود، به آیدی تلگرام langarnews ارسال کنید.

وضعیت آشفته آسفالت کوچه فشکالی + تصویر

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی لنگرخبر ، کوچه فشکالی یکی از گوچه های معروف لنگرود و البته یکی از کوچه های پرتراکم شهر است که در چند قدمی بازار ماهی فروشان و مرکز شهر لنگرود قرار دارد.
تصاویر زیر مربوط به کوچه فشکالی است که وضعیت آشفته آسفالت آن را نشان می دهد.
شهروند خبرنگار : م . سرپناه
تصاویر و فیلم های از وضعیت شهرستان لنگرود را با ذکر نام خود، به آیدی تلگرام langarnews ارسال کنید.
وضعیت آشفته آسفالت کوچه فشکالی + تصویر

خرید بک لینک