وضعیت آب در شهرستان زرند بحرانی است/ از هم پاشیدگی ۶هزار خانواده ایرانی بر اثر استفاده از تلگرام

وضعیت آب در شهرستان زرند بحرانی است/ از هم پاشیدگی ۶هزار خانواده ایرانی بر اثر استفاده از تلگرام
امام جمعه زرند گفت: وضعیت آب در شهرستان زرند بحرانی است و اگر این روند استفاده مسرفانه ادامه پیدا کند دیگر زرند به دلیل بی آبی قابل سکونت نخواهد بود.

وضعیت آب در شهرستان زرند بحرانی است/ از هم پاشیدگی ۶هزار خانواده ایرانی بر اثر استفاده از تلگرام

امام جمعه زرند گفت: وضعیت آب در شهرستان زرند بحرانی است و اگر این روند استفاده مسرفانه ادامه پیدا کند دیگر زرند به دلیل بی آبی قابل سکونت نخواهد بود.
وضعیت آب در شهرستان زرند بحرانی است/ از هم پاشیدگی ۶هزار خانواده ایرانی بر اثر استفاده از تلگرام

سپهر نیوز