وزیر ارتباطات: مخالف عضویت و فعالیت کارکنان دولت در شبکه های اجتماعی خارجی نیستیم فعالیت اداری انجام ندهند

وزیر ارتباطات: مخالف عضویت و فعالیت کارکنان دولت در شبکه های اجتماعی خارجی نیستیم فعالیت اداری انجام ندهند
ICTPRESS – محمود واعظی گفت: اینکه کارمند دستگاه دولتی در شبکه های اجتماعی خارجی یا پیام رسان هایی مانند تلگرام عضویت داشته باشد و فعالیت کند ما مخالفتی نداریم.

وزیر ارتباطات: مخالف عضویت و فعالیت کارکنان دولت در شبکه های اجتماعی خارجی نیستیم فعالیت اداری انجام ندهند

ICTPRESS – محمود واعظی گفت: اینکه کارمند دستگاه دولتی در شبکه های اجتماعی خارجی یا پیام رسان هایی مانند تلگرام عضویت داشته باشد و فعالیت کند ما مخالفتی نداریم.
وزیر ارتباطات: مخالف عضویت و فعالیت کارکنان دولت در شبکه های اجتماعی خارجی نیستیم فعالیت اداری انجام ندهند

طاووس موزیک