وزیر ارتباطات: مخالف عضویت و فعالیت کارکنان دولت در شبکه های اجتماعی خارجی نیستیم/ فعالیت اداری انجام ندهند

وزیر ارتباطات: مخالف عضویت و فعالیت کارکنان دولت در شبکه های اجتماعی خارجی نیستیم/ فعالیت اداری انجام ندهند
دکتر واعظی وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات در نشست خبری هفدهمین نمایشگاه بین المللی تلکام گفت: انجام امور اداری در شبکه های اجتماعی خارجی ممنوع است، اما برخی رسانه ها با سوء برداشت از این سخنان،به ممنوعیت استفاده کارکنان دولت از شبکه های خارجی تفسیر کردند.
به گزارش صیدنیوز به نقل از مرکز روابط عمومی و اطلاع رسانی وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات دکتر واعظی در همین خصوص در مصاحبه ای با رسانه ها گفت: ما مخالفتی با اینکه کارمند دستگاه دولتی در شبکه های اجتماعی خارجی یا پیام رسان هایی مانند تلگرام عضویت …

وزیر ارتباطات: مخالف عضویت و فعالیت کارکنان دولت در شبکه های اجتماعی خارجی نیستیم/ فعالیت اداری انجام ندهند

دکتر واعظی وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات در نشست خبری هفدهمین نمایشگاه بین المللی تلکام گفت: انجام امور اداری در شبکه های اجتماعی خارجی ممنوع است، اما برخی رسانه ها با سوء برداشت از این سخنان،به ممنوعیت استفاده کارکنان دولت از شبکه های خارجی تفسیر کردند.
به گزارش صیدنیوز به نقل از مرکز روابط عمومی و اطلاع رسانی وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات دکتر واعظی در همین خصوص در مصاحبه ای با رسانه ها گفت: ما مخالفتی با اینکه کارمند دستگاه دولتی در شبکه های اجتماعی خارجی یا پیام رسان هایی مانند تلگرام عضویت …
وزیر ارتباطات: مخالف عضویت و فعالیت کارکنان دولت در شبکه های اجتماعی خارجی نیستیم/ فعالیت اداری انجام ندهند

افق