وزوایی برکنار شد/ قربانی سرپرست جدید چوکا

وزوایی برکنار شد/ قربانی سرپرست جدید چوکا
به گزارش «دیارباران» ،با حکم محمدحسن پیوندی، محمدمهدی حاجی قربانی بعنوان سرپرست شرکت صنایع چوب و کاغذ ایران(چوکا) منصوب شد.
در این حکم ذکر شده حاجی قربانی تا معرفی مدیرعامل جدید عهده دار این مسئولیت خواهد بود.
پیش از این محمدرضا وزوائی مدیرعامل چوکا بود که در دوران تصدی وی این کارخانه شاهد اعتصاب کارگران بدلیل معوقات بسیار و مشکلات حاشیه ای بسیاری شد.

برای ورود به کانال تلگرام ما کلیک کنید

وزوایی برکنار شد/ قربانی سرپرست جدید چوکا

به گزارش «دیارباران» ،با حکم محمدحسن پیوندی، محمدمهدی حاجی قربانی بعنوان سرپرست شرکت صنایع چوب و کاغذ ایران(چوکا) منصوب شد.
در این حکم ذکر شده حاجی قربانی تا معرفی مدیرعامل جدید عهده دار این مسئولیت خواهد بود.
پیش از این محمدرضا وزوائی مدیرعامل چوکا بود که در دوران تصدی وی این کارخانه شاهد اعتصاب کارگران بدلیل معوقات بسیار و مشکلات حاشیه ای بسیاری شد.

برای ورود به کانال تلگرام ما کلیک کنید
وزوایی برکنار شد/ قربانی سرپرست جدید چوکا

مدلینگ