وحید کاظمی نژاد رئیس هیات ورزش های همگانی بندرماهشهر شد

وحید کاظمی نژاد رئیس هیات ورزش های همگانی بندرماهشهر شد
با پیشنهاد تهذیبی رییس اداره ورزش و جوانان ماهشهر و موافقت سالمی رییس هیات همگانی استان خوزستان، ضمن تقدیر و تشکر از زحمات خانم کیماسی در مدت تصدی مسئولیت ایشان در هیات همگانی ماهشهر، وحید کاظمی نژاد به عنوان رئیس این هیات منصوب و معرفی شد.
کاظمی نژاد ۷ سال ریاست هیات همگانی شهرستان بندر ماهشهر را در کارنامه دارد.
عصر جنوب را در در تلگرام دنبال کنید… (کلیک کنید)

وحید کاظمی نژاد رئیس هیات ورزش های همگانی بندرماهشهر شد

با پیشنهاد تهذیبی رییس اداره ورزش و جوانان ماهشهر و موافقت سالمی رییس هیات همگانی استان خوزستان، ضمن تقدیر و تشکر از زحمات خانم کیماسی در مدت تصدی مسئولیت ایشان در هیات همگانی ماهشهر، وحید کاظمی نژاد به عنوان رئیس این هیات منصوب و معرفی شد.
کاظمی نژاد ۷ سال ریاست هیات همگانی شهرستان بندر ماهشهر را در کارنامه دارد.
عصر جنوب را در در تلگرام دنبال کنید… (کلیک کنید)
وحید کاظمی نژاد رئیس هیات ورزش های همگانی بندرماهشهر شد