وایبر و تلگرام برای مقام های روسی ممنوع شد

وایبر و تلگرام برای مقام های روسی ممنوع شد
سازمان امنیت فدرال روسیه در ادامه برنامه ریزی ایمنی کردن ارتباطات حساس در برابر نفوذ احتمالی، طرح ممنوعیت استفاده از شبکه های پیام رسان اجتماعی را برای مقام های این کشور تدوین می کند.

وایبر و تلگرام برای مقام های روسی ممنوع شد

سازمان امنیت فدرال روسیه در ادامه برنامه ریزی ایمنی کردن ارتباطات حساس در برابر نفوذ احتمالی، طرح ممنوعیت استفاده از شبکه های پیام رسان اجتماعی را برای مقام های این کشور تدوین می کند.
وایبر و تلگرام برای مقام های روسی ممنوع شد

دانلود موزیک