واکنش یک بازیگر به افشای فیش های حقوقی

واکنش یک بازیگر به افشای فیش های حقوقی
مهراب قاسم خانی در اینستاگرام خود به ماجرای فیش های حقوقی و نقش رسانه های اجتماعی در موضوعاتی از این دست نوشت.
به گزارش ایلنا مهراب قاسم خانی در اینستاگرامش نوشت: «اینکه یهو همه دارن از فیشاى حقوقى حرف می زنن و می خوان با حقوق هاى نجومى مبارزه کنن معنیش اینه که قبلش هیشکى خبر نداشت از این چیزا؟ مگه اینا حقوق رسمى نبودن؟ خب فیش داشتن.
یعنى یه کسایى داشتن می دادن این حقوقا رو، یه کسایى داشتن ثبت می کردن، یه کسایى نظارت می کردن… حتما لازم بود دو تا عکس تو تلگرام در بره تا همه یاد مبارزه بیفتن؟ اون وق …

واکنش یک بازیگر به افشای فیش های حقوقی

مهراب قاسم خانی در اینستاگرام خود به ماجرای فیش های حقوقی و نقش رسانه های اجتماعی در موضوعاتی از این دست نوشت.
به گزارش ایلنا مهراب قاسم خانی در اینستاگرامش نوشت: «اینکه یهو همه دارن از فیشاى حقوقى حرف می زنن و می خوان با حقوق هاى نجومى مبارزه کنن معنیش اینه که قبلش هیشکى خبر نداشت از این چیزا؟ مگه اینا حقوق رسمى نبودن؟ خب فیش داشتن.
یعنى یه کسایى داشتن می دادن این حقوقا رو، یه کسایى داشتن ثبت می کردن، یه کسایى نظارت می کردن… حتما لازم بود دو تا عکس تو تلگرام در بره تا همه یاد مبارزه بیفتن؟ اون وق …
واکنش یک بازیگر به افشای فیش های حقوقی

خرید vpn خرید کریو

طاووس موزیک