واکنش وزیر به ممنوعیت استفاده دولتی ها از تلگرام

واکنش وزیر به ممنوعیت استفاده دولتی ها از تلگرام
وزیر ارتباطات گفت: علیرغم علاقه مندی به داشتن یک نمایشگاه بزرگ بین المللی در حوزه ICT اما بدون رضایت برگزارکنندگان اصراری به ادغام الکامپ و تلکام نداریم.
اقتصاد پرس:  محمود واعظی در حاشیه افتتاح نمایشگاه تلکام هفدهم با اشاره به اینکه مشوق هایی برای راه اندازی پیام رسان های بومی به مراکز پژوهشی و دانشگاه ها ارائه می شود، گفت: در رقابت پیام رسان های خارجی و بومی ممنوعیت هایی برای پیام رسان های خارجی وجود دارد.
وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات گفت: برای مثال به هیچ یک از پیام رسان های خارجی تاکنون اجازه …

واکنش وزیر به ممنوعیت استفاده دولتی ها از تلگرام

وزیر ارتباطات گفت: علیرغم علاقه مندی به داشتن یک نمایشگاه بزرگ بین المللی در حوزه ICT اما بدون رضایت برگزارکنندگان اصراری به ادغام الکامپ و تلکام نداریم.
اقتصاد پرس:  محمود واعظی در حاشیه افتتاح نمایشگاه تلکام هفدهم با اشاره به اینکه مشوق هایی برای راه اندازی پیام رسان های بومی به مراکز پژوهشی و دانشگاه ها ارائه می شود، گفت: در رقابت پیام رسان های خارجی و بومی ممنوعیت هایی برای پیام رسان های خارجی وجود دارد.
وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات گفت: برای مثال به هیچ یک از پیام رسان های خارجی تاکنون اجازه …
واکنش وزیر به ممنوعیت استفاده دولتی ها از تلگرام

استخدام آموزش و پرورش