واکنش مهدی محمدی به اظهارات امروز روحانی

واکنش مهدی محمدی به اظهارات امروز روحانی
خبرنامه دانشجویان ایران: کارشناس مسائل سیاسی نوشت: تا دیروز رئیس جمهور می گفت توافق هسته ای یک “راه حل” است که به محض حصول معجزه خواهد کرد اما امروز در بهترین حالت می گوید برجام تنها یک ” فرصت” است و این یعنی ملت تا اطلاع ثانوی خیلی امید نداشته باشند چیزی گیرشان بیاید.
به گزارش خبرنامه دانشجویان ایران، مهدی محمدی کارشناس مسائل سیاسی در مطلبی در کانال تلگرام خود نوشت:
تا دیروز آقای رییس جمهور می گفت توافق هسته ای یک “راه حل” است – که به محض حصول معجزه خواهد کرد- اما امروز در بهترین حالت می …

واکنش مهدی محمدی به اظهارات امروز روحانی

خبرنامه دانشجویان ایران: کارشناس مسائل سیاسی نوشت: تا دیروز رئیس جمهور می گفت توافق هسته ای یک “راه حل” است که به محض حصول معجزه خواهد کرد اما امروز در بهترین حالت می گوید برجام تنها یک ” فرصت” است و این یعنی ملت تا اطلاع ثانوی خیلی امید نداشته باشند چیزی گیرشان بیاید.
به گزارش خبرنامه دانشجویان ایران، مهدی محمدی کارشناس مسائل سیاسی در مطلبی در کانال تلگرام خود نوشت:
تا دیروز آقای رییس جمهور می گفت توافق هسته ای یک “راه حل” است – که به محض حصول معجزه خواهد کرد- اما امروز در بهترین حالت می …
واکنش مهدی محمدی به اظهارات امروز روحانی

خرید بک لینک