واکنش تلگرامی سیف به FATF / رئیس پارلمان فرانسه به رئیس کل چه گفت ؟

واکنش تلگرامی سیف به FATF / رئیس پارلمان فرانسه به رئیس کل چه گفت ؟
رئیس کل بانک مرکزی در تلگرام خود راجع به حذف ایران از فهرست سیاه FATF نوشت:رئیس پارلمان فرانسه تعلیق ایران را عامل موثر فشار بر آمریکا برای اجرای تعهداتش در برجام می داند.

واکنش تلگرامی سیف به FATF / رئیس پارلمان فرانسه به رئیس کل چه گفت ؟

رئیس کل بانک مرکزی در تلگرام خود راجع به حذف ایران از فهرست سیاه FATF نوشت:رئیس پارلمان فرانسه تعلیق ایران را عامل موثر فشار بر آمریکا برای اجرای تعهداتش در برجام می داند.
واکنش تلگرامی سیف به FATF / رئیس پارلمان فرانسه به رئیس کل چه گفت ؟

عکس های داغ جدید