واکنش بعیدی نژاد به اظهارات تند دلواپسان و توهین به دیپلمات های کشورمان

واکنش بعیدی نژاد به اظهارات تند دلواپسان و توهین به دیپلمات های کشورمان
در این یادداشت که حمید بعیدنژاد روز پنجشنبه در صفحه تلگرام خود منتشر کرده، آمده است: درحالیکه مسئولین عالی کشور مرتب تاکید کرده و می کنند که موضوع آزمایشات موشکی کشورمان که برای تقویت بنیه دفاعی کشور صورت می گیرد هیچ ارتباطی با برجام ندارد، متاسفانه برخی افراد کماکان بر ارتباط مستقیم بحث موشکی با برجام اصرار دارند.
به گزارش آفتاب، بعیدی نژاد در ادامه یادداشت خود نوشته است: در صورتیکه دیگر این موضوع اظهر من الشمس است که آمریکا وقتی موفق نشد در محکومیت فعالیت های مشروع کشورمان در خصوص آزمایشات موشکی …

واکنش بعیدی نژاد به اظهارات تند دلواپسان و توهین به دیپلمات های کشورمان

در این یادداشت که حمید بعیدنژاد روز پنجشنبه در صفحه تلگرام خود منتشر کرده، آمده است: درحالیکه مسئولین عالی کشور مرتب تاکید کرده و می کنند که موضوع آزمایشات موشکی کشورمان که برای تقویت بنیه دفاعی کشور صورت می گیرد هیچ ارتباطی با برجام ندارد، متاسفانه برخی افراد کماکان بر ارتباط مستقیم بحث موشکی با برجام اصرار دارند.
به گزارش آفتاب، بعیدی نژاد در ادامه یادداشت خود نوشته است: در صورتیکه دیگر این موضوع اظهر من الشمس است که آمریکا وقتی موفق نشد در محکومیت فعالیت های مشروع کشورمان در خصوص آزمایشات موشکی …
واکنش بعیدی نژاد به اظهارات تند دلواپسان و توهین به دیپلمات های کشورمان

خرید بک لینک