واعظی: با استفاده دستگاهها از تلگرام مخالفیم

واعظی: با استفاده دستگاهها از تلگرام مخالفیم
وزیر ارتباطات با اظهار بی اطلاعی از استفاده دستگاه های اجرایی از پیام رسان خارجی تلگرام در مکاتبات اداری گفت: در صورتی که این موضوع صحت داشته باشد به هیچ عنوان با آن موافق نیستم.

واعظی: با استفاده دستگاهها از تلگرام مخالفیم

وزیر ارتباطات با اظهار بی اطلاعی از استفاده دستگاه های اجرایی از پیام رسان خارجی تلگرام در مکاتبات اداری گفت: در صورتی که این موضوع صحت داشته باشد به هیچ عنوان با آن موافق نیستم.
واعظی: با استفاده دستگاهها از تلگرام مخالفیم

موبایل دوستان