همسرکُشی به خاطر تلگرام

همسرکُشی به خاطر تلگرام
معاون مبارزه با جرایم جنایی پلیس آگاهی تهران بزرگ از دستگیری مردی که به دلیل اشتغال و عضویت همسرش در گروه ها و شبکه های مجازی اقدام به قتل وی کرده بود، خبر داد.
به گزارش ایسنا، در ساعت 07:45 روز 27 اسفند سال گذشته از طریق مرکز فوریت های پلیسی 110 یک فقره کشف جسد متعلق به زنی جوان در محل سکونتش در خیابان هفت چنار، خیابان شهید حاتمی به کلانتری 111 هفت چنار اعلام و با حضور مأموران کلانتری 111 در محل و تأیید خبر اولیه، بلافاصله موضوع به قاضی کشیک ویژه قتل و پلیس آگاهی تهران بزرگ اعلام شد.
با حضور تیم بررس …

همسرکُشی به خاطر تلگرام

معاون مبارزه با جرایم جنایی پلیس آگاهی تهران بزرگ از دستگیری مردی که به دلیل اشتغال و عضویت همسرش در گروه ها و شبکه های مجازی اقدام به قتل وی کرده بود، خبر داد.
به گزارش ایسنا، در ساعت 07:45 روز 27 اسفند سال گذشته از طریق مرکز فوریت های پلیسی 110 یک فقره کشف جسد متعلق به زنی جوان در محل سکونتش در خیابان هفت چنار، خیابان شهید حاتمی به کلانتری 111 هفت چنار اعلام و با حضور مأموران کلانتری 111 در محل و تأیید خبر اولیه، بلافاصله موضوع به قاضی کشیک ویژه قتل و پلیس آگاهی تهران بزرگ اعلام شد.
با حضور تیم بررس …
همسرکُشی به خاطر تلگرام

بک لینک