نگاهی بر قابلیت های Wire؛ پیام رسانی امن و سریع برای رایانه و تلفن های هوشمند

نگاهی بر قابلیت های Wire؛ پیام رسانی امن و سریع برای رایانه و تلفن های هوشمند
در این که کدام اپلیکیشن ایده آل ترین و محبوب ترین پیام رسان نزد ایرانی هاست هیچ بحثی وجود ندارد. تلگرام این روزها به جزء جدایی ناپذیر زندگی هموطنان ما تبدیل شده و آنقدر در برآورده کردن انتظارات عالی بوده که به سختی می توان رقیب دیگری را برایش متصور شد.
اما بگذارید سوالی از شما بپرسیم، آیا با وجود این عملکرد عالی می توانید تلگرام را پیام رسانی کامل و بی نقص بدانید؟ مسلما خیر؛ هیچ چیز کامل و عاری از عیب نیست. اگر از اپلیکیشن پیام رسان تان تماس های ویدئویی و صوتی امن را بخواهید، خوب می دانید که تلگرام …

نگاهی بر قابلیت های Wire؛ پیام رسانی امن و سریع برای رایانه و تلفن های هوشمند

در این که کدام اپلیکیشن ایده آل ترین و محبوب ترین پیام رسان نزد ایرانی هاست هیچ بحثی وجود ندارد. تلگرام این روزها به جزء جدایی ناپذیر زندگی هموطنان ما تبدیل شده و آنقدر در برآورده کردن انتظارات عالی بوده که به سختی می توان رقیب دیگری را برایش متصور شد.
اما بگذارید سوالی از شما بپرسیم، آیا با وجود این عملکرد عالی می توانید تلگرام را پیام رسانی کامل و بی نقص بدانید؟ مسلما خیر؛ هیچ چیز کامل و عاری از عیب نیست. اگر از اپلیکیشن پیام رسان تان تماس های ویدئویی و صوتی امن را بخواهید، خوب می دانید که تلگرام …
نگاهی بر قابلیت های Wire؛ پیام رسانی امن و سریع برای رایانه و تلفن های هوشمند

عرفان دینی