نه به روحانی گوش می کنند نه شکر!

نه به روحانی گوش می کنند نه شکر!
رونوشت : کانال تلگرامی بهلول @Boh_LoL نوشت:

_من دیگه هیچ جا نمیرم صحبت کنم نه گوش می کنن نه شکر!
_عیب نداره حواله شون کن به آفتاب برجام☀️

مطالب خود را برای درج در ستون “رونوشت” پایگاه خبری تحلیلی صراط از طریق بخش کامنت های همین مطلب و یا آی دی تلگرام @rooneveshtserat ارسال نمائید.

نه به روحانی گوش می کنند نه شکر!

رونوشت : کانال تلگرامی بهلول @Boh_LoL نوشت:

_من دیگه هیچ جا نمیرم صحبت کنم نه گوش می کنن نه شکر!
_عیب نداره حواله شون کن به آفتاب برجام☀️

مطالب خود را برای درج در ستون “رونوشت” پایگاه خبری تحلیلی صراط از طریق بخش کامنت های همین مطلب و یا آی دی تلگرام @rooneveshtserat ارسال نمائید.
نه به روحانی گوش می کنند نه شکر!

آهنگ جدید