«نقاره خانه» را برای نسل تلگرام و اینستاگرام نوشته ام

«نقاره خانه» را برای نسل تلگرام و اینستاگرام نوشته ام
همزمان با برگزاری نمایشگاه بین المللی کتاب تهران کتاب «نقاره خانه» جدیدترین اثر محمد عکاف در سرای اهل قلم رونمایی شد، کتابی که به گفته نویسنده اش برای نسل تلگرام و اینستاگرام نوشته است.

«نقاره خانه» را برای نسل تلگرام و اینستاگرام نوشته ام

همزمان با برگزاری نمایشگاه بین المللی کتاب تهران کتاب «نقاره خانه» جدیدترین اثر محمد عکاف در سرای اهل قلم رونمایی شد، کتابی که به گفته نویسنده اش برای نسل تلگرام و اینستاگرام نوشته است.
«نقاره خانه» را برای نسل تلگرام و اینستاگرام نوشته ام

فروش بک لینک

اسکای نیوز