نسخه جدید تلگرام با قابلیت ساخت Gif عرضه شد

نسخه جدید تلگرام با قابلیت ساخت Gif عرضه شد
در ویرایشگر جدید تلگرام می توانید روی تصاویر بنویسید، ماسک قرار دهید، استیکرهای دلخواهتان را روی آن ها بچسبانید و یا روی آن ها کلمات دلخواه را تایپ کنید.

نسخه جدید تلگرام با قابلیت ساخت Gif عرضه شد

در ویرایشگر جدید تلگرام می توانید روی تصاویر بنویسید، ماسک قرار دهید، استیکرهای دلخواهتان را روی آن ها بچسبانید و یا روی آن ها کلمات دلخواه را تایپ کنید.
نسخه جدید تلگرام با قابلیت ساخت Gif عرضه شد

موزیک سرا