نسخه جدید تلگرام از راه رسید

نسخه جدید تلگرام از راه رسید
نصر: نسخه ی 3.12 تلگرام ساعاتی پیش منتشر شد و در این نسخه نیز همانند ورژن های قبلی امکانات جذاب و بسیار کاربردی جدیدی به این برنامه ی محبوب اضافه شد.

نسخه جدید تلگرام از راه رسید

نصر: نسخه ی 3.12 تلگرام ساعاتی پیش منتشر شد و در این نسخه نیز همانند ورژن های قبلی امکانات جذاب و بسیار کاربردی جدیدی به این برنامه ی محبوب اضافه شد.
نسخه جدید تلگرام از راه رسید

خبر دانشجویی