نرم افزار«سلام»تلفیقی ازتلگرام و اینستاگرام

نرم افزار«سلام»تلفیقی ازتلگرام و اینستاگرام
مسعود جلالی؛ طراح و مدیر پروژه نرم افزار موبایلی سلام در این مراسم اظهار داشت: این نرم افزار تلفیقی از تلگرام و اینستاگرام است؛ طراحی این نرم افزار از سال 87 کلید خورد و قبل از اینکه نرم افزارهای پیام رسان بیگانه وارد کشور شوند، این نرم افزار را طراحی کردیم.

نرم افزار«سلام»تلفیقی ازتلگرام و اینستاگرام

مسعود جلالی؛ طراح و مدیر پروژه نرم افزار موبایلی سلام در این مراسم اظهار داشت: این نرم افزار تلفیقی از تلگرام و اینستاگرام است؛ طراحی این نرم افزار از سال 87 کلید خورد و قبل از اینکه نرم افزارهای پیام رسان بیگانه وارد کشور شوند، این نرم افزار را طراحی کردیم.
نرم افزار«سلام»تلفیقی ازتلگرام و اینستاگرام

فروش بک لینک