نخستین روبات جست وجوی پرواز در تلگرام

نخستین روبات جست وجوی پرواز در تلگرام
برای نخستین بار در ایران جست وجوی پروازهای سیستمی و چارتر با استفاده از تلگرام و از طریق روبات تراولنا امکان پذیر شد.

نخستین روبات جست وجوی پرواز در تلگرام

برای نخستین بار در ایران جست وجوی پروازهای سیستمی و چارتر با استفاده از تلگرام و از طریق روبات تراولنا امکان پذیر شد.
نخستین روبات جست وجوی پرواز در تلگرام

لایسنس نود 32 ورژن 7

car