میانبرهای تلگرامی در صفحه اصلی

میانبرهای تلگرامی در صفحه اصلی
انتقال میانبر برخی کانال ها و مخاطبان تلگرام به صفحه اصلی دستگاه هوشمند
اپلیکیشن تلگرام و کانال های جذاب آن به قدری میان کاربران ایرانی محبوبیت دارد که معرفی آن نیازمند هیچ توضیحی نیست. یکی از این امکانات نسخه جدید این اپلیکیشن، افزودن میانبر گروه ها، کانال ها و حتی میانبر مخاطبان دلخواه به صفحه اصلی دستگاه هوشمند همچون تلفن همراه و تبلت است.
به کمک این قابلیت می توانید براحتی بدون نیاز به جستجو در میان فهرست کانال های متعدد، به کانال محبوبتان دسترسی داشته یا بسرعت صفحه ارسال پیام به مخاطب موردنظرتا …

میانبرهای تلگرامی در صفحه اصلی

انتقال میانبر برخی کانال ها و مخاطبان تلگرام به صفحه اصلی دستگاه هوشمند
اپلیکیشن تلگرام و کانال های جذاب آن به قدری میان کاربران ایرانی محبوبیت دارد که معرفی آن نیازمند هیچ توضیحی نیست. یکی از این امکانات نسخه جدید این اپلیکیشن، افزودن میانبر گروه ها، کانال ها و حتی میانبر مخاطبان دلخواه به صفحه اصلی دستگاه هوشمند همچون تلفن همراه و تبلت است.
به کمک این قابلیت می توانید براحتی بدون نیاز به جستجو در میان فهرست کانال های متعدد، به کانال محبوبتان دسترسی داشته یا بسرعت صفحه ارسال پیام به مخاطب موردنظرتا …
میانبرهای تلگرامی در صفحه اصلی

خرید vpn سرور کانادا

خبرگزاری اصفهان