مومنی، رنانی و ایروانی با زاویه به اقتصاد مقاومتی می نگرند

مومنی، رنانی و ایروانی با زاویه به اقتصاد مقاومتی می نگرند
فرشاد مومنی، محسن رنانی و محمدجواد ایروانی امشب میهمان برنامه زاویه خواهند بود.
به گزارش باشگاه اندیشه، برنامه زاویه این هفته به بررسی پرسش «چرا اقتصاد مقاومتی به گفتمان غالب تبدیل نشد؟» اختصاص می یابد.
در این برنامه تلویزیونی، فرشاد مومنی، محسن رنانی و محمدجواد ایروانی با هم مناظره خواهند کرد.
برنامه زاویه کاری از گروه فرهنگ و اندیشه، به تهیه کنندگی علیرضا حائری هر هفته چهارشنبه شب ها، ساعت 21 از شبکه چهار سیمای جمهوری اسلامی ایران پخش خواهد شد.
با انتخاب لینک کانال تلگرام در قسمت «صفحه اینترنت …

مومنی، رنانی و ایروانی با زاویه به اقتصاد مقاومتی می نگرند

فرشاد مومنی، محسن رنانی و محمدجواد ایروانی امشب میهمان برنامه زاویه خواهند بود.
به گزارش باشگاه اندیشه، برنامه زاویه این هفته به بررسی پرسش «چرا اقتصاد مقاومتی به گفتمان غالب تبدیل نشد؟» اختصاص می یابد.
در این برنامه تلویزیونی، فرشاد مومنی، محسن رنانی و محمدجواد ایروانی با هم مناظره خواهند کرد.
برنامه زاویه کاری از گروه فرهنگ و اندیشه، به تهیه کنندگی علیرضا حائری هر هفته چهارشنبه شب ها، ساعت 21 از شبکه چهار سیمای جمهوری اسلامی ایران پخش خواهد شد.
با انتخاب لینک کانال تلگرام در قسمت «صفحه اینترنت …
مومنی، رنانی و ایروانی با زاویه به اقتصاد مقاومتی می نگرند

دانلود آهنگ آذری