منصوریان فعالیتی در فضای مجازی ندارد

منصوریان فعالیتی در فضای مجازی ندارد
به گزارش خبرگزاری تسنیم و به نقل از سایت باشگاه استقلال، علیرضا منصوریان گفت: من در فضای مجازی هیچ صفحه ای ندارم، نه وب سایت، نه اینستاگرام و نه تلگرام. یک صفحه اینستاگرام داشتم که چند ماه قبل بستم و پس از آن هم هـیچ صفحه جدیدی باز نکردم. وی افزود: برخی هواداران لطف دارند […]

منصوریان فعالیتی در فضای مجازی ندارد

به گزارش خبرگزاری تسنیم و به نقل از سایت باشگاه استقلال، علیرضا منصوریان گفت: من در فضای مجازی هیچ صفحه ای ندارم، نه وب سایت، نه اینستاگرام و نه تلگرام. یک صفحه اینستاگرام داشتم که چند ماه قبل بستم و پس از آن هم هـیچ صفحه جدیدی باز نکردم. وی افزود: برخی هواداران لطف دارند […]
منصوریان فعالیتی در فضای مجازی ندارد

اسکای نیوز