مقصد بعدی دهه هشتادی ها کجاست؟

مقصد بعدی دهه هشتادی ها کجاست؟
به گزارش سرویس حوادث “جام نیوز“، برخی از نوجوانان دهه هشتادی با آغاز شدن تعطیلات تابستان در پایتخت روی به برنامه های خارج از عرفی آورده اند. عصر ۱۸ خرداد از طریق فراخوان هایی که در شبکه های اجتماعی به خصوص تلگرام داده شده بود در یکی از مراکز خرید معروف غرب تهران، تعداد زیادی از این نوجوانان با […]

مقصد بعدی دهه هشتادی ها کجاست؟

به گزارش سرویس حوادث “جام نیوز“، برخی از نوجوانان دهه هشتادی با آغاز شدن تعطیلات تابستان در پایتخت روی به برنامه های خارج از عرفی آورده اند. عصر ۱۸ خرداد از طریق فراخوان هایی که در شبکه های اجتماعی به خصوص تلگرام داده شده بود در یکی از مراکز خرید معروف غرب تهران، تعداد زیادی از این نوجوانان با […]
مقصد بعدی دهه هشتادی ها کجاست؟

بازی