مقام معظم رهبری در لباس سپاهی/ عکس

مقام معظم رهبری در لباس سپاهی/ عکس
کانال تلگرام پایگاه اطلاع رسانی دفتر مقام معظم رهبری عکسی از رهبر انقلاب در لباس سپاهی در دوران دفاع مقدس منتشر کرده است.

مقام معظم رهبری در لباس سپاهی/ عکس

کانال تلگرام پایگاه اطلاع رسانی دفتر مقام معظم رهبری عکسی از رهبر انقلاب در لباس سپاهی در دوران دفاع مقدس منتشر کرده است.
مقام معظم رهبری در لباس سپاهی/ عکس

ورزشی