معاون قضایی دادستان کل در امور فضای مجازی: علیه نهادهای استفاده کننده از تلگرام در امور اداری، اعلام جرم می شود

معاون قضایی دادستان کل در امور فضای مجازی: علیه نهادهای استفاده کننده از تلگرام در امور اداری، اعلام جرم می شود
معاون قضایی دادستان کل کشور در امور فضای مجازی گفت: اگر مطلع شویم برخی از نهادها در امور اداری شان از شبکه اجتماعی تلگرام استفاده می کنند قطعا علیه شان اعلام جرم خواهد شد و به طور جدی با آنها برخورد می شود.
به گزارش اگنا به نقل از ایسنا، عبدالصمد خرم آبادی معاون قضایی دادستان کل کشور در امور فضای مجازی در حاشیه امضای تفاهم نامه میان دادستانی کل کشور ایران و مالزی در جمع خبرنگاران با تاکید بر اینکه باید شبکه های اجتماعی داخلی جایگزین شبکه های اجتماعی خارجی شوند گفت: این کار را از وزات ارتباطات و فناوری …

معاون قضایی دادستان کل در امور فضای مجازی: علیه نهادهای استفاده کننده از تلگرام در امور اداری، اعلام جرم می شود

معاون قضایی دادستان کل کشور در امور فضای مجازی گفت: اگر مطلع شویم برخی از نهادها در امور اداری شان از شبکه اجتماعی تلگرام استفاده می کنند قطعا علیه شان اعلام جرم خواهد شد و به طور جدی با آنها برخورد می شود.
به گزارش اگنا به نقل از ایسنا، عبدالصمد خرم آبادی معاون قضایی دادستان کل کشور در امور فضای مجازی در حاشیه امضای تفاهم نامه میان دادستانی کل کشور ایران و مالزی در جمع خبرنگاران با تاکید بر اینکه باید شبکه های اجتماعی داخلی جایگزین شبکه های اجتماعی خارجی شوند گفت: این کار را از وزات ارتباطات و فناوری …
معاون قضایی دادستان کل در امور فضای مجازی: علیه نهادهای استفاده کننده از تلگرام در امور اداری، اعلام جرم می شود

اخبار کارگران