معاون دادستان کشور: توییتر به هیچ وجه رفع فیلتر نمی شود

معاون دادستان کشور: توییتر به هیچ وجه رفع فیلتر نمی شود
به گزارش سیتنا به نقل از خبرگزاری آریا، عبد الصمد خرم آبادی، معاون قضایی دادستان کل کشور در امور فضای مجازی، در واکنش به برخی خبرهای منتشرشده مبنی بر احتمال رفع فیلتر شبکۀ اجتماعی توییتر گفت توییتر به هیچ وجه رفع فیلتر نمی شود.
وی در پاسخ به سؤالی مبنی بر اینکه یک مقام برجسته در امور فضای مجازی گفته «جایگزینی تلگرام با توییتر در حال بررسی است و بر اساس آن، پیام رسان تلگرام مسدود شده و شبکۀ اجتماعی توییتر رفع فیلتر می شود»، گفت: «با توجه به نقشی که شبکۀ اجتماعی توئیتر در فتنۀ سال 88 داشته، این شبکه به …

معاون دادستان کشور: توییتر به هیچ وجه رفع فیلتر نمی شود

به گزارش سیتنا به نقل از خبرگزاری آریا، عبد الصمد خرم آبادی، معاون قضایی دادستان کل کشور در امور فضای مجازی، در واکنش به برخی خبرهای منتشرشده مبنی بر احتمال رفع فیلتر شبکۀ اجتماعی توییتر گفت توییتر به هیچ وجه رفع فیلتر نمی شود.
وی در پاسخ به سؤالی مبنی بر اینکه یک مقام برجسته در امور فضای مجازی گفته «جایگزینی تلگرام با توییتر در حال بررسی است و بر اساس آن، پیام رسان تلگرام مسدود شده و شبکۀ اجتماعی توییتر رفع فیلتر می شود»، گفت: «با توجه به نقشی که شبکۀ اجتماعی توئیتر در فتنۀ سال 88 داشته، این شبکه به …
معاون دادستان کشور: توییتر به هیچ وجه رفع فیلتر نمی شود

اخبار کارگران