مصوبه ای برای افزایش سرمایه بانک های دولتی

مصوبه ای برای افزایش سرمایه بانک های دولتی
به گزارش پایگاه خبری« عصر اعتبار » به نقل از ایسنا، نمایندگان مجلس در بند (ج) تبصره 2 لایحه بودجه 95 مصوب کردند: رعایت ماده 4 قانون الحاق تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت در مورد شرکت های در حال واگذاری در سال 1395 الزامی است.
گفتنی است ،به موجب بند (د) این تبصره که به تصویب مجلس رسید وجوه حاصل از واگذاری باقیمانده سهام دولت در بانک ها و بیمه های مشمول واگذاری و افزایش سرمایه بانک های دولتی و پست بانک ایران اختصاص می یابد.
جهت دریافت آخرین اخبار از طریق تلگرام به کانال اختصاصی عصراعتبار ( …

مصوبه ای برای افزایش سرمایه بانک های دولتی

به گزارش پایگاه خبری« عصر اعتبار » به نقل از ایسنا، نمایندگان مجلس در بند (ج) تبصره 2 لایحه بودجه 95 مصوب کردند: رعایت ماده 4 قانون الحاق تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت در مورد شرکت های در حال واگذاری در سال 1395 الزامی است.
گفتنی است ،به موجب بند (د) این تبصره که به تصویب مجلس رسید وجوه حاصل از واگذاری باقیمانده سهام دولت در بانک ها و بیمه های مشمول واگذاری و افزایش سرمایه بانک های دولتی و پست بانک ایران اختصاص می یابد.
جهت دریافت آخرین اخبار از طریق تلگرام به کانال اختصاصی عصراعتبار ( …
مصوبه ای برای افزایش سرمایه بانک های دولتی

خرید بک لینک