مسابقه بهترین خاطره از چهارمین المپیاد آماده

مسابقه بهترین خاطره از چهارمین المپیاد آماده
در پی اختتام چهارمین المپیاد آماده، روابط عمومی سازمان جوانان هلال احمر با همکاری روزنامه شهروند در نظر دارد مسابقه خاطره نویسی ویژه دادرسان شرکت کنندگان در مرحله کشوری این المپیاد با موضوع «بهترین خاطره از چهارمین المپیاد آماده» برگزار نماید.
دادرسان علاقه مند می توانند خاطرات خود را حداکثر تا 10 مهرماه به آی دی تلگرام
«4» Olympiad_Amade ارسال نمایند.
در پایان این مسابقه توسط هیات داوران، 10 خاطره برتر انتخاب شده به همراه عکس دادرسان در روزنامه شهروند به چاپ رسیده و جوایزی به رسم یادبود به ایشان …

مسابقه بهترین خاطره از چهارمین المپیاد آماده

در پی اختتام چهارمین المپیاد آماده، روابط عمومی سازمان جوانان هلال احمر با همکاری روزنامه شهروند در نظر دارد مسابقه خاطره نویسی ویژه دادرسان شرکت کنندگان در مرحله کشوری این المپیاد با موضوع «بهترین خاطره از چهارمین المپیاد آماده» برگزار نماید.
دادرسان علاقه مند می توانند خاطرات خود را حداکثر تا 10 مهرماه به آی دی تلگرام
«4» Olympiad_Amade ارسال نمایند.
در پایان این مسابقه توسط هیات داوران، 10 خاطره برتر انتخاب شده به همراه عکس دادرسان در روزنامه شهروند به چاپ رسیده و جوایزی به رسم یادبود به ایشان …
مسابقه بهترین خاطره از چهارمین المپیاد آماده

ورزش و زندگی