مزاحم سریالی شبکه های اجتماعی باعث طلاق یک زن شد

مزاحم سریالی شبکه های اجتماعی باعث طلاق یک زن شد
«خبرجنوب» نوشت: فرمانده انتظامی شهرستان نی ریز از دستگیری یک جوان در آن شهرستان خبر داد که با شماره های جعلی در شبکه های اجتماعی واتس آپ و تلگرام برای شهروندان ایجاد مزاحمت می کرد.

مزاحم سریالی شبکه های اجتماعی باعث طلاق یک زن شد

«خبرجنوب» نوشت: فرمانده انتظامی شهرستان نی ریز از دستگیری یک جوان در آن شهرستان خبر داد که با شماره های جعلی در شبکه های اجتماعی واتس آپ و تلگرام برای شهروندان ایجاد مزاحمت می کرد.
مزاحم سریالی شبکه های اجتماعی باعث طلاق یک زن شد

اخبار دنیای دیجیتال