مزاحمان تلگرامی در رشت دستگیر شدند

مزاحمان تلگرامی در رشت دستگیر شدند
پنج تن از مزاحمان تلگرامی در شهرستان رشت، توسط پلیس فتا شناسایی و دستگیر شدند.
سرهنگ ایرج محمدخانی، رئیس پلیس فتا استان گیلان در گفت وگو با ایسنا منطقه گیلان، اظهار کرد: در پی ارجاع چندین فقره پرونده از دادسرای عمومی و انقلاب شهرستان رشت به دادخواهی شش نفر از شهروندان گیلانی مبنی بر ایجاد مزاحمت برای آنان از طریق تلگرام، موضوع در دستورکار پلیس فتا قرار گرفت .
وی افزود: ماموران پلیس فتا با اقدامات فنی و پلیسی 5 مزاحم تلگرامی را که جملگی مرد بودند شناسایی با هماهنگی مقام قضایی در یک …

مزاحمان تلگرامی در رشت دستگیر شدند

پنج تن از مزاحمان تلگرامی در شهرستان رشت، توسط پلیس فتا شناسایی و دستگیر شدند.
سرهنگ ایرج محمدخانی، رئیس پلیس فتا استان گیلان در گفت وگو با ایسنا منطقه گیلان، اظهار کرد: در پی ارجاع چندین فقره پرونده از دادسرای عمومی و انقلاب شهرستان رشت به دادخواهی شش نفر از شهروندان گیلانی مبنی بر ایجاد مزاحمت برای آنان از طریق تلگرام، موضوع در دستورکار پلیس فتا قرار گرفت .
وی افزود: ماموران پلیس فتا با اقدامات فنی و پلیسی 5 مزاحم تلگرامی را که جملگی مرد بودند شناسایی با هماهنگی مقام قضایی در یک …
مزاحمان تلگرامی در رشت دستگیر شدند

قرآن