مرگ فیس بوک در ایران رقم خورده است

مرگ فیس بوک در ایران رقم خورده است
مدرس علوم ارتباطات با اشاره به استقبال مردم از شبکه اجتماعی تلگرام گفت: با این شرایط باید اذعان کرد که مرگ فیس بوک در ایران رقم خورده است.
به گزارش ریسک نیوز، عباس اسدی مدرس علوم ارتباطات از مرگ فیس بوک در ایران به عنوان یک شبکه اجتماعی خبر داد.

وی گفت: با سخت شدن دسترسی به فیس بوک و ایجاد همزمان شبکه های اجتماعی موبایلی، شاهد بودیم که در ایران مخاطبان به یکباره از فیس بوک به وایبر و سپس تلگرام مهاجرت کردند.

این مدرس علوم ارتباطات ادامه داد: اکنون اگر به اکانت فیس بوک خود سر بزنید مشاهده …

مرگ فیس بوک در ایران رقم خورده است

مدرس علوم ارتباطات با اشاره به استقبال مردم از شبکه اجتماعی تلگرام گفت: با این شرایط باید اذعان کرد که مرگ فیس بوک در ایران رقم خورده است.
به گزارش ریسک نیوز، عباس اسدی مدرس علوم ارتباطات از مرگ فیس بوک در ایران به عنوان یک شبکه اجتماعی خبر داد.

وی گفت: با سخت شدن دسترسی به فیس بوک و ایجاد همزمان شبکه های اجتماعی موبایلی، شاهد بودیم که در ایران مخاطبان به یکباره از فیس بوک به وایبر و سپس تلگرام مهاجرت کردند.

این مدرس علوم ارتباطات ادامه داد: اکنون اگر به اکانت فیس بوک خود سر بزنید مشاهده …
مرگ فیس بوک در ایران رقم خورده است

اس ام اس جدید